Από την εισαγωγική εμπορική επιχείρηση «E.G.I.C.» ζητείται για το γραφείο της στην Κοζάνη, υπάλληλος πλήρους απασχόλησης με κάρτα ανεργίας για γραμματειακή υποστήριξη. Απαραίτητα προσόντα η γνώση χειρισμού εφαρμογών γραφείου και άριστη γνώση αγγλικών. Βιογραφικά αποκλειστικά στο [email protected]