Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στις παρακάτω οδούς:

1. Σε τμήμα της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με την οδό Ναούσης, καθώς και στις κάθετες οδούς που συμβάλουν σε αυτή, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο και τη σήμανση της Υπηρεσίας μας, την Τρίτη 24-11-2020 και ώρα από 09:00π.μ. έως 13:00μ.μ., για εργασίες τοποθέτησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου.

2. Σε τμήμα της οδού Ελ.Βενιζέλου από τη συμβολή της με την Πλατεία 28ηςΟκτωβρίουέως την συμβολή της με την οδό Νικολάου Δελιαλή, καθώς και στις κάθετες οδούς που συμβάλουν σε αυτή, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο και τη σήμανση της Υπηρεσίας μας, την Τετάρτη 25-11-2020 και ώρα από 09:00π.μ. έως 12:00μ.μ., για εργασίες τοποθέτησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου.

3. Σε τμήμα της οδού Ι. Τράντα από τη συμβολή της με την οδό Τακιατζήδων, καθώς και στις κάθετες οδούς που συμβάλουν σε αυτή, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο και τη σήμανση της Υπηρεσίας μας, την Πέμπτη 26-11-2020 και ώρα από 09:00π.μ. έως 10:30π.μ., για εργασίες τοποθέτησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσωπαρόδιων οδών.