Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων θα συνεδριάσει εκτάκτως δια περιφοράς για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020

  2. Μεταβολές Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2021-2022

Η 26η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00 είναι η καταληκτική ώρα αποστολής email από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων θα συνεδριάσει δια περιφοράς για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021.

  2. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021

Η 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 είναι η καταληκτική ώρα αποστολής email από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ