Εικόνες από τον κεντρικό πεζόδρομο της Κοζάνης, όπως τις κατέγραψε η συμπολίτισσά μας Αγγελική Γιολδάση.