Ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση κατά 50% του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έως το 2030, αλλά και για την απανθρακοποίηση του εγχώριου μίγματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σηματοδοτεί η ανάπτυξη από την ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ του φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 204 MW, στην Κοζάνη.
Αποτελεί το σημαντικότερο έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της Ευρώπης, με συνέπεια να επιταχύνει την υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου στόχου που έχει θέσει η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, για 600 MW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ μέχρι το 2025.
Την ίδια στιγμή, τα κεφάλαια για την ανάπτυξη του πάρκου, ύψους 130 εκατ. ευρώ, «μεταφράζονται» σε σημαντικό όφελος για την εθνική οικονομία, ενώ παράλληλα θα προσφέρουν αναπτυξιακή στήριξη στην περιοχή, κατά τη μετάβασή της σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, απεξαρτημένο από τις οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή.
Σε αυτό το πλαίσιο, το πρότζεκτ των ΕΛΠΕ εντάσσεται στις 16 εμβληματικές επενδύσεις για την αναπτυξιακή μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, αποτελώντας επίσης ένα από τα λίγα επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ήδη μπει σε φάση υλοποίησης.
Μάλιστα, από την πλευρά των ΕΛΠΕ έχει υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε η επένδυση να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εγχώρια και τοπική προστιθέμενη αξία. Έτσι, η ελληνική συμμετοχή σε υλικά, εξοπλισμό και εργασία θα ξεπεράσει το 35%.
Επίσης, περισσότερες από τις 350 άμεσες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή, θα καλυφθούν από την περιοχή.
Ο δρόμος για την ανάπτυξη του πάρκου άνοιξε την 1η Οκτωβρίου 2020, οπότε και ολοκληρώθηκε από την ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, 100% θυγατρική της  ΕΛΠΕ, η εξαγορά του ισχυρού χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων στην περιοχή της Κοζάνης που θα κατασκευάσει η JUWI, εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής έργων ΑΠΕ διεθνώς.
Το έργο αποτελείται από 18 συστοιχίες φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, που θα αναπτυχθούν σε μια έκταση 4.400 στρεμμάτων.
Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 16 μήνες, με στόχο το έργο να τεθεί σε πλήρη λειτουργία κατά το Α’ Τρίμηνο του 2022.
Υπολογίζεται ότι θα παράγει σε ετήσια βάση 350 GWh (γιγαβατώρες) ηλεκτρικής ενέργειας, ποσότητα ικανή να εξασφαλίσει την παροχή καθαρής ενέργειας μηδενικών εκπομπών για τουλάχιστον 75.000 νοικοκυριά.
Με αυτό τον τρόπο θα αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 320.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, που αντιστοιχεί σε 1,1 εκατομμύρια στρέμματα δάσους.
Η χρηματοδότηση της επένδυσης επισφραγίσθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2020, όταν ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, εξ ολοκλήρου θυγατρική της ΕΛΠΕ, η διαδικασία τιμολόγησης (pricing) για την έκδοση νέων ομολογιών, ονομαστικής αξίας 99,9 εκατ. ευρώ με απόδοση 2,42%.
Επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) συνεισφέρει το 75% της έκδοσης, γεγονός που αποτελεί  έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για ανάπτυξη δραστηριοτήτων με βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
Παράλληλα, η συναλλαγή συμβάλλει στη βελτίωση και διαφοροποίηση του μίγματος χρηματοδότησης, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή παρουσία του Ομίλου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές με συμμετοχή μεγάλων χρηματοοικονομικών οργανισμών καθώς και στην περαιτέρω μείωση του κόστους χρηματοδότησης.
Η υλοποίηση του φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοζάνη αποτελεί επιβεβαίωση των στόχων της στρατηγικής του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για ενεργειακή μετάβαση και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, η οποία προχωρά με γρήγορους ρυθμούς παρά την κρίση λόγω κορωνοϊού.

www.bankingnews.gr