Εγκρίθηκαν, με σημερινή (3/12) απόφαση του Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας, Γ. Κασαπίδης, τα τεύχη των μελετών που συνέταξε η “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.” για το έργο, προϋπολογισμού δαπάνης: 16.300.000 € με ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα παρακάτω τεύχη μελετών :

1.  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Τεχνική Περιγραφή

3. Τεχνικές Προδιαγραφές

4. Τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμός μελέτης

5. Κανονισμός Μελετών Έργου

6. Τοπογραφική αποτύπωση

7. Τεχνικό γεωλογική μελέτη

8. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης

9. Προσχέδια χωροθέτησης κτιριακής προσθήκης

kozan.gr