Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Μεγάλη απογοήτευση προκάλεσε το κλείσιμο του Λιανεμπορίου τις ημέρες των γιορτών. Η πώληση προϊόντων μόνο με τη μέθοδο του click away αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για να κάνει κάποιος τις αγορές του και αναφέρεται μόνο σε λίγους πελάτες συγκεκριμένου ηλικιακού εύρους και μόνο σε περιοχές με διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες από τη δική μας. Για εμάς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι μία πολύπλοκη διαδικασία στην οποία πραγματικά πολύ λίγοι μπορούν να ακολουθήσουν, οδηγώντας με αυτό τον τρόπο για άλλη μία φορά τους καταναλωτές στις απρόσωπες, χωρίς προσωπική επαφή, ηλεκτρονικές αγορές.

Παρόλα αυτά και κάτω από αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε για να κάνουν Χριστούγεννα και οι δικές μας οικογένειες. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό όπως κάνουμε πάντα.

Το ωράριο που θα ισχύσει είναι διευρυμένο και μπορεί να είναι από τις 07:00 έως και τις 21:00. Ο κάθε συνάδελφος μπορεί να κλείνει τα ραντεβού του για να κάνει την «παράδοση εκτός» (click away) την ώρα που θα συμφωνεί με τον πελάτη.

Ευχόμαστε σε όλες και όλους τους συναδέλφους, φίλες και φίλους καταναλωτές καλή δύναμη, υπομονή και πίστη για το καλύτερο. Τις φίλες και φίλους καταναλωτές τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προτίμηση της τοπικής αγοράς, έστω και με αυτή την πρωτόγνωρη μέθοδο του click away. Ας δείξουμε όλοι την απαιτούμενη υπομονή ώστε να μπορέσουν τα καταστήματα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των ημερών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!

___________________________________________________________________

Με εκτίμηση                                                          Το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης

Ακολουθεί λεπτομερώς η διαδικασία της πώλησης με την διαδικασία του Click away όπως αναγράφεται στην ΚΥΑ:

Αναστολή λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων του λιανικού εμπορίου της παρ. 3, εξαιρουμένης της παρακάτω διαδικασίας:

α) Εξ αποστάσεως προαγορά/προεπιλογή των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away).

β) Καταχώρηση της παραγγελίας από την επιχείρηση και αποστολή στον πελάτη είτε ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου της αγοράς (προπληρωμένη παραγγελία) είτε μηνύματος (SMS) που φέρει τα εξής στοιχεία: βα) επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης, ββ) χρονικό διάστημα παραλαβής που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες συνολικά.

γ) Παραλαβή από ένα (1) άτομο και μόνο από ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο των καταστημάτων. Πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά ή με POS κατά την παραλαβή.

δ) Κατά την παραλαβή: δα) τήρηση ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ πελατών, δβ) μέγιστος αριθμός ατόμων στην αναμονή: εννέα (9) άτομα και δγ) μέγιστος χρόνος παραμονής στο σημείο παραλαβής: δέκα (10) λεπτά.

Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κλειστού τύπου εμπορικά κέντρα και όσες λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), μπορούν να αναπτύξουν τη διαδικασία εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away) σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. α) έως δ).

  • Ειδικώς τα περίπτεραδύνανται να λειτουργούν είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

Τα καταστήματα πώλησης καπνικών και ψιλικών προϊόντων δύνανται να λειτουργούν έως τις 21.00.

  • Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης με κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά την 4η Δεκεμβρίου 2020 αμιγώς εποχικών χριστουγεννιάτικων ειδών, ως εξής: α) Λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα/ΚΑΔ 47.59.56.16, β) λιανικό εμπόριο απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων/ΚΑΔ 47.65.67.02, γ) λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά/ΚΑΔ 47.65.67.06, δ) λιανικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών κ.λπ./ΚΑΔ 47.65.67.07. • Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις που διαθέτουν τους παραπάνω ΚΑΔ ως δευτερεύοντες να πωλούν τα εν λόγω προϊόντα.

• Επιτρέπεται το λιανικό εμπόριο βιβλίων από εξειδικευμένα καταστήματα με κύριο ΚΑΔ 47.61 υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 15 τ.μ. επιπλέον. β) Έναρξη λειτουργίας τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020. γ) Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7 π.μ. έως τις 9 μ.μ.. δ) Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020