Μετά τη μερική άρση των μέτρων που λήφθηκαν λόγω του κορωνοϊού COVID-19, από Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 επανέρχεται το κανονικό ωράριο στα φαρμακεία του Νομού Κοζάνης.

Οι οδηγίες και οι συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ παραμένουν σε ισχύ για την ασφάλεια και την προστασία όλων.