Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, που παρουσιάζει το θέμα, τον προϋπολογισμό του Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης έτους 2021, καταψήφισε το μέλος της πλειοψηφούσας παράταξης στο διοικητικό συμβούλιο του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, Κ. Κυτίδης. Όπως μαθαίνουμε, ο Κ. Κυτίδης, δικαιολογώντας την απόφασή του, ανέφερε, σε γενικές γραμμές, πως, ο προγραμματισμός του καλλιτεχνικού σχεδιασμού, είναι μακροπρόθεσμος, τη στιγμή που υπάρχει η πανδημία σε εξέλιξη, γεγονός που μπορεί να σταθεί αφορμή, όπως συνέβη και φέτος, κάποια πράγματα να μη κυλήσουν ομαλά, ζημιώνοντας το ΔΗΠΕΘΕ. Ο ίδιος πρότεινε για ένα περισσότερο βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό κι επαναξιολόγηση π.χ. τον Φεβρουάριο, με βάση πάντα την εξέλιξη της πανδημίας. Εν τέλει, ο προϋπολογισμός  του Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης έτους 2021, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, όπως παρουσιάστηκε στην αρχή της συνεδρίασης. Ομοίως, με τον Κ. Κυτίδη, το μέλος του Δ.Σ. Π. Σαπαλίδης, καταψήφισε τον προϋπολογισμό.

Η Χύτρα