Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που αποκαλύπτει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, με αφορμή τις δηλώσεις του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Ε. Σημανδράκου (δείτε εδώ), στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, σε σχέση με την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης για το κτήριο της “Ηλιαχτίδας”, η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, λαμβάνοντας και τη σχετική ενημέρωση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, απαντά, δια εγγράφου, στις αιχμές του πρώτου και συγκεκριμένα σε αυτά που ανέφερε ότι: δεν μας ζητήθηκε μελέτη σκοπιμότητας κι ένας από τους λόγους απόρριψης ήταν η μελέτη σκοπιμότητας”. Όπως αναφέρει ξεκάθαρα στην απάντησή της η Περιφέρεια, επιρρίπτοντας τις ευθύνες στο Δήμο Κοζάνης, αφού δε μερίμνησε ούτε για τα προαπαιτούμενα:

“Κατά την αξιολόγηση της πρότασης του Α’ σταδίου όπου διενεργείται ο «έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης» η πρόταση βρέθηκε να μη έχει την απαιτούμενη πληρότητα δεδομένου ότι δεν είχε προσκομιστεί στα δικαιολογητικά της πρότασης, μεταξύ άλλων και έγκριση σκοπιμότητας για ίδρυση ΣΥΔ (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης) όπως απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία

Σημειώνεται ότι:

1. Η έγκριση σκοπιμότητας σύμφωνα με την ΚΥΑ εκδίδεται από την «Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αφού προηγουμένως ο Δικαιούχος υποβάλει σχετικό φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δεν φαίνεται από τα στοιχεία της πρότασης ότι έχει κατατεθεί τέτοιος φάκελος).

2. Η έγκριση σκοπιμότητας σύμφωνα με την ΚΥΑ είναι σε κάθε περίπτωση προαπαιτούμενο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

3. Η έγκριση σκοπιμότητας (δεδομένου ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η δυνατότητα άρνησης έκδοση της από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας) ως βασικό και πρώτο βήμα για την έναρξη υλοποίησης ΣΥΔ αποτελεί βασικότατο εγκριτικό έγγραφο και για την αξιολόγηση της πληρότητας της πρότασης από την ΕΥΔ. Συμπληρωματικά ως προς την σπουδαιότητα της έγκρισης σκοπιμότητας αρκεί να αναφερθεί ότι σύμφωνα πάντα με την ΚΥΑ απαιτείται μεταξύ των άλλων και έκθεση βιωσιμότητας της δομής.

4. Η απαίτηση της εφαρμογή του νομού είναι αυτόβουλη υποχρέωση του κάθε φορέα.

5. Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ σε κάθε ευκαιρία (τεχνική συνάντηση στην ΑΝΚΟ για τη συγκεκριμένη πρόταση, τηλεφωνικές επικοινωνίες) είχε επιστήσει την προσοχή του κάθε ενδιαφερομένου φορέα στην πιστή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας εν υποκειμένου στις σχετικές ΚΥΑ που αναφέρονται στις Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες αλλά και τυχόν τροποποιήσεις αυτών.

6. Δεν γνωστοποιήθηκε ποτέ στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ ότι ο δικαιούχος δεν είχε διενεργήσει τη διαδικασία λήψης έγκριση σκοπιμότητας”.

kozan.gr