Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας θα υπογραφεί μέχρι τέλος του έτους ή αρχές του νέου χρόνου, όπως έχει αναφέρει κι ο Δήμαρχος Κοζάνης για το έργο «Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Κοζάνης» προϋπολογισμού 122.000 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Ο Δήμος Κοζάνης εκπόνησε πρόσφατα ένα Στρατηγικό Σχέδιο για την «Έξυπνη Πόλη» για να σταθμίσει την υπάρχουσα κατάσταση αλλά και να αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών για τη μετατροπή του Δήμου Κοζάνης σε έναν έξυπνο δήμο στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες. Το Στρατηγικό Σχέδιο για την «Έξυπνη Πόλη» αποτελεί έναν οδικό χάρτη για τον μετασχηματισμό του Δήμου Κοζάνης σε μια έξυπνη και διασυνδεδεμένη κοινότητα, όπου η τεχνολογία υπηρετεί τους πολίτες, επισκέπτες και δημόσιους λειτουργούς, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αντικείμενο της προαναφερθείσας προγραμματικής σύμβασης θα είναι:

Η υλοποίηση ενός ασύρματου δημοτικού δικτύου διασύνδεσης συσκευών Διαδικτύου των Πραγμάτων (σε πιλοτική κλίμακα) για τη μετάδοση δεδομένων από αισθητήρες παρακολούθησης του στόλου οχημάτων, παρακολούθησης χαρακτηριστικών λειτουργίας ενεργειακών συστημάτων κτηρίων, περιβάλλοντος, στάθμευσης και πληρότητας των κάδων απορριμμάτων, καθώς κι η υλοποίηση ενός ευφυούς συστήματος διαχείρισης της έξυπνης πόλης (σε πιλοτική κλίμακα) που θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία από τους αισθητήρες, θα τα οπτικοποιεί και θα βοηθάει στη λήψη αποφάσεων.

kozan.gr