Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας που θα εξετάσει τη δυνατότητα να υλοποιηθεί, μέσω ΣΔΙΤ, η κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑΜ στον χώρο των πρώην ΜΑΒΕ

H ομάδα αποτελείται από:

1. Λυσσαρίδη Νικόλαο, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης

2. Κυριακίδου Καλλιόπη, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών & Περιβάλλοντος

3. Γρίβα Κωνσταντίνο, Αναπληρωτή προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κοζάνης

4. Αλβανό Δημήτριο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού  Σχεδιασμού

5. Σέργη Νικόλαο, εκπρόσωπο Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

6. Σαμαρτσή Σωτήρη, εκπρόσωπο Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

7. Ζαφειράτο Ιωάννη, εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

8. Φράγκου Ζαχαρία, εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

9. Ελευθερίου Χρήστο, Δήμαρχο του Δήμου Σερβίων.

10. Γκίνη Ιωάννη, εκπρόσωπο της ΑΝΚΟ ΑΕ.

Ο ρόλος της Ομάδας Εργασίας, θα είναι συμβουλευτικός και υποστηρικτικός για την Περιφερειακή Αρχή και τις αρμόδιες υπηρεσίες της, στην κατεύθυνση της στήριξης της επιχειρηματικότητας στην περιοχή για την δημιουργία εισοδήματος και θέσεων εργασίας.  Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας  θα είναι η συλλογή στοιχείων και η εξέταση της δυνατότητας να υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ η κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑΜ στον χώρο των ΜΑΒΕ. Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε ο κ. Λυσσαρίδης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης

kozan.gr