Την Ειδική Σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ»   υπέγραψε ο Δήμαρχος Σερβίων Χρήστος Ελευθερίου.

Το συνολικό έργο είναι προϋπολογισμού μελέτης 409.000,00 € και η πίστωσή του προέρχεται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Η συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας αφορά σε ένα Ρυμουλκούμενο Μηχάνημα Κλαδοθρυμματιστή  και σε ένα Μικρό Αυτοκινούμενο Αναρροφητικό Σάρωθρο, συνολικής δαπάνης 83.824,00 € τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθημερινότητας  και του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Σερβίων, πετυχαίνοντας οικονομία κλίμακας και βιώσιμη ανάπτυξη στην τοπική κοινωνία.