Με απόφαση του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Κ. Μουσουρούλη συγκροτήθηκε Ομάδας Διοίκησης του έργου για τη Διοίκηση της εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης και Στρατηγικής Συνεργασίας για τη λειτουργία των τηλεθερμάνσεων στη Δυτική Μακεδονία. H oμάδα αποτελείται από:

1. Άνθιμος Μπιτάκης, Δήμαρχος Αμυνταίου, ως εκπρόσωπος του Δήμου Αμυνταίου και με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο.
2. Παναγιώτης Γραμμέλλης, Δ/ντής ΕΚΕΤΑ, ως εκπρόσωπος του Δήμου Εορδαίας.
3. Κωνταντίνος Κυτίδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, ως εκπρόσωπος του Δήμου Κοζάνης.
4. Ιωάννης Χωματάς, ως εκπρόσωπος του ΔΕΣΦΑ.
5. Δημήτριος Μετικάνης, Γενικός Διευθυντής Λιγνιτικής Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., ως εκπρόσωπος της ΔΕΗ.
6. Στέργιος Κιάνας, Αντιπεριφερειάρχης Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και με αναπληρωτή του το Χρήστο Σαββουλίδη.
7. Αναστάσιος Χατζέλλης, ως εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΣΔΑΜ

Ο εκπρόσωπος της ΔΕΗ θα ασκεί χρέη συντονιστή της Επιτροπής Παρακολούθησης / Ομάδας Διοίκησης του έργου.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μνημόνιο Κατανόησης και Στρατηγικής Συνεργασίας για τη λειτουργία των τηλεθερμάνσεων στη Δυτική Μακεδονία τα μέρη που συμμετέχουν σε αυτό έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συνεργαστούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την προώθηση και ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών για τη διασφάλιση της κάλυψης των αναγκών των τηλεθερμάνσεων στη Δυτική Μακεδονία, τόσο κατά το μεταβατικό στάδιο, όσο και μετά την απόσυρση των υφιστάμενων λιγνιτικών Μονάδων της περιοχής σε εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Στην κατεύθυνση αυτή έχει διαμορφωθεί, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες βασικές αρχές, συνολική «πρόταση», η οποία αναλύεται στον εν λόγω Μνημόνιο και περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες τις οποίες πρέπει να αναλάβουν όλοι οι συμμετέχοντες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την πλέον αποδοτική αντιμετώπιση του θέματος.

kozan.gr