Η υλοποίηση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής, της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για το έτος 2021, περιλαμβάνει τις εξής ενδεικτικές ενέργειες:

  1. Συμμετοχή σε επιλεγμένες τουριστικές εκθέσεις με αξιόλογο πρόγραμμα Β2Β επιχειρηματικών συναντήσεων

2) Χρήση των εργαλείων του μάρκετινγκ, τα οποία στις σημερινές συνθήκες εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή προβολή της Δυτικής Μακεδονίας

3) Παραγωγή και διάχυση περιεχομένου (content) υψηλής ποιότητας

4) Αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων προβολής και επικοινωνίας

5) Φιλοξενία πολλαπλασιαστών, δηλαδή δημοσιογράφων και επαγγελματιών του τουρισμού

6) Προβολή του προορισμού και συνεργασία με τα κανάλια διανομής

7) Ανάδειξη των τουριστικών προϊόντων σε συνεργασία με τους επιμέρους δρώντες του προορισμού

8) Διοργάνωση και συμμετοχή συνεδρίων – εκδηλώσεων – εκθέσεων

9) Διαφημιστική προβολή
10) Δημιουργία και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής
11) Συμμετοχή σε εκδηλώσεις για την προώθηση του τουρισμού / μετακινήσεις συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις.
Επιπλέον, σημαντικές δράσεις προβολής και προώθησης, συμπληρωματικές προς τις δράσεις του παρόντος προγράμματος, περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο πρόγραμμα προώθησης της επιχειρηματικότητας που εκπονεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το 2021. Η «διοίκηση» του προγράμματος ανήκει στην ευθύνη του Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει ετήσια εξειδίκευση. Περιλαμβάνει δράσεις που θα εκτελέσει το Τμήμα Τουρισμού με αυτεπιστασία αλλά και δράσεις που θα πραγματοποιηθούν με συνέργειες (ΕΤΔΥΜΑ – ΕΒΕ – Δήμοι) αλλά και με την πρόσληψη αναδόχων κατόπιν των ενδεδειγμένων διαγωνιστικών διαδικασιών.

Αναλυτικά: