Το κεντρικό κανάλι της Πτολεμαΐδας κανένας δεν μερίμνησε να το καθαρίσει με αποτέλεσμα στην πρώτη γέφυρα από Πτολεμαΐδα προς Κοζάνη να έχουν μαζευτεί σκουπίδια και να μην μπορεί να περάσει το νερό και εξαπλώνονται τα νερά στα χωράφια.