Ζητείται από Τεχνική εταιρεία τεχνίτης Ηλεκτρολόγος ή βοηθός Ηλεκτρολόγου και Μηχανολόγος  ή βοηθός Μηχανολόγου για εργασία στην περιοχή της Κοζάνης ( ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου , ΑΗΣ Καρδίας).
Αποστολή Βιογραφικών : [email protected]