Όταν η διέλευση των πεζών δεν είναι αυτονόητη – Από την πλατεία των παλαιών δικαστηρίων, λίγο πιο πάνω από την Λασσάνη στην Κοζάνη. Σας στέλνω φωτογραφία