Πρόεδρος Κοινότητας Ακρινής                         Ακρινή    19/01/2021

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου            Δήμαρχο Κοζάνης

Κοινοποίηση: Επικεφαλής των Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Αίτημα για διενέργεια Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την Μετεγκατάσταση της Ακρινής.

Σχετικό: Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Ακρινής στις 09/01/2021 (Απόσπασμα από το πρακτικό Αριθ.1/2021).

Κύριε Δήμαρχε σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και επειδή ο Νόμος  3937/2011 με το άρθρο 28 προβλέπει την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης της Ακρινής  σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, ημερομηνία που εκπνέει στις 31/03/2021 και σε συνέχεια του αιτήματος σας στο πλαίσιο της διαβούλευσης στο master plan στο οποίο με ικανοποίηση είδαμε να περιλαμβάνεται η μετεγκατάσταση της Ακρινής, αιτούμαι την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου:

1ο Να επικαιροποιηθούν οι θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την στήριξη του δίκαιου και καθ’ όλα νόμιμου αιτήματός μας που είναι η Μετεγκατάσταση της Ακρινής.

2ο Να αποφασίσουμε για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προς την κυβέρνηση και την Περιφέρεια προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της Μετεγκατάστασης της Ακρινής.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, προτείνω να παρευρεθούν οι Βουλευτές του Νομού Κοζάνης, ο Περιφερειάρχης  Δ. Μακεδονίας  και οι φορείς της Ακρινής.

 

Εσωτερική Διανομή                                                       Ο Πρόεδρος

Κοινοτικοί Σύμβουλοι                                                         Της Κοινότητας  Ακρινής

Πουτογλίδης Παύλος

Σισμανίδης Χαράλαμπος

Πουτογλίδης Χαράλαμπος                                                     Καζαντσίδης Θεοχάρης

Μουρατίδης Ζώης