Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 19/01/2021 έως 25/01/2021.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.