Πάρα πολύ το χιόνι, στη Μεταμόρφωση Κοζάνης. Το βίντεο είναι ώρα λήψης 10:15.