Σημερινά παραλίμνια πλάνα από τη Λίμνη Πολυφύτου. Το βίντεο είναι του Μάνου Δημουδιά.