Σημερινές πρωινές φωτογραφίες από πολλά και διάφορα σημεία της πόλης με την κατάσταση στους κεντρικούς δρόμους, τα στενά και τα πεζοδρόμια.