Στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού για τον Καρκίνο της Παιδικής Ηλικίας (CCI) και της Διεθνής Κοινότητας Παιδιατρικής Ογκολογίας (SIOP), για την επόμενη τριετία είναι να ενισχυθεί το μήνυμα ελπίδας και η άμεση ανάγκη να αυξηθεί το ποσοστό επιβίωσης για παιδιά και εφήβους που νοσούν από Καρκίνο παγκοσμίως.

Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε με την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση, την εθελοντική προσφορά αίματος και αιμοπεταλίων για τα παιδιά που νοσούν, την εθελοντική εγγραφή δοτών μυελού των οστών και ομφαλοπλακουντιακού αίματος !

Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι απόν από το μέλλον, μπορούμε όλοι μαζί να το πετύχουμε αυτό.