Μεγάλη προσοχή σε όσους κινούνται στην οδό Μαργαρίτη Δήμτσα, στην Κοζάνη. Πέφτουν συνεχώς κομμάτια από χιόνι.