Το Επιμελητήριο Φλώρινας σε συνέχεια της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Φλώρινας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατάθεσε συγκεκριμένη πρόταση συνεργασίας που αφορά την πιστοποίηση ως Εγγυημένου Παραδοσιακού Ιδιότυπου Προϊόντος (Ε.Π.Ι.Π.) της τοπικής Ψητής Πιπεριάς Φλωρίνης.

Είναι γνωστό πως το συγκεκριμένο μεταποιημένο αγροτικό προϊόν μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως Ε.Π.Ι.Π. καθώς παρασκευάζεται με τρόπο που αντιστοιχεί σε σχετική παραδοσιακή πρακτική. Επιπροσθέτως η ονομασία ΠΙΠΕΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ χρησιμοποιείται κατά παράδοση για την περιγραφή αυτού του ιδιότυπου προϊόντος.

Προτάθηκε λοιπόν από το Επιμελητήριο Φλώρινας σε συνεργασία  με το Πανεπιστήμιο Δ.Μ, και ειδικότερα με το Τμήμα Γεωπονίας που εδρεύει στην Φλώρινα, η υποβολή σχετικού αιτήματος για χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της προετοιμασίας και κατάθεσης σχετικού φακέλου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» (AGROCERT) για την πιστοποίηση ως Εγγυημένου Παραδοσιακού Ιδιότυπου Προϊόντος (Ε.Π.Ι.Π.) της τοπικής Ψητής Πιπεριάς Φλωρίνης και των σχετικών της αλειμμάτων.

Επιπροσθέτως, θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε και καινοτόμους τρόπους προώθησης και προβολής του συγκεκριμένου Ε.Π.Ι.Π. προϊόντος σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές.