Στις 12/2 παραλάβαμε νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό δύο μόνιτορ διακομιδής καθώς και δύο αναπνευστήρες διακομιδής από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 προϋπολογισμού 1.601.000€. Παραλάβαμε επίσης δωρεά και μία συσκευή υψηλής ροής οξυγόνου High Flow απο τον ΑΔΜΗΕ. Ευχαριστούμε την 3η ΥΠΕ το Υπουργείο Υγείας και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθώς και τον ΑΔΜΗΕ. Ήταν_Δέσμευση_Έγινε_Πράξη!