Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου