Η Εταιρεία Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών « ΕΠΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» αναζητά Λογιστή/ρια – Φοροτεχνικό.

Απαραίτητα ελάχιστα προσόντα:

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (Οικονομικής/Λογιστικής κατεύθυνσης) 
  • Κάτοχος Άδειας λογιστή Α’ ή Β’ τάξης
  • 3 χρόνια προϋπηρεσία σε λογιστήριο ή λογιστικό γραφείο
  • Άριστη γνώση του λογιστικού κύκλου (απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία)
  • Καλή γνώση Φορολογίας Εισοδήματος, ΕΛΠ, ΦΠΑ. 
  • Εμπειρία σε λογιστικό γραφείο και γνώση προγράμματος EPSILONET θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Αποστολή Βιογραφικών στη Δνση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17- 50132 ΚΟΖΑΝΗ

EMAIL: [email protected], [email protected]