Λιβαδερο (Σερβίων). Δεμένοι πίσω από αγροτικό κάνουν σκι με καπάκι από κάδο απορριμμάτων.