Φωτογραφίες της Κοζάνης, από drone, του Μανώλη Δημουδιά.