Συνταξιοδοτήθηκε, από την εργασία του, ο Λάζαρος Μαλούτας – Η σχετική απόφαση στη Διαύγεια.