Τα πάντα ρει σ’ αυτή τν’ ζουή … Κι άμα έχς παράδες τότε αυτό του ρεί, γκουργκυλάει σαν του νιρό ! Κι αυτό χαλέβν τα σαίνια που φέρν’ φούρλις απ’ όλις τσ’ μεριές ! Όπως καρτηράς σα νησκός απου 40 ώρις του κέρασμα στου γιουρτάσιου έτσια καρτηρούν κι αυτοί που θα πάρν’ διάφουρου απού σένα να καμαρώεισ’ τσ’ μασκαρέτις για να πιράσν’ αυτοί ζουή κι αρνίθα ! Εκτός κι αν φκιάν’ μπαϊράμ’ μι του μπγυαλό τσ’ !

 

ΚΕΙΜΕΝΑ Μανώλης Μαρκόπουλος

ΠΑΙΖΟΥΝ Μανώλης Μαρκόπουλος Σωφρόνης Ευθυμιάδης