Αφίσα από το αρχείο του ΟΑΠΝ, από τις Αποκριές του 1968.