Βίντεο από την τοποθεσία “Κόρακας” στο Μικρόκαστρο Κοζάνης με πλάνα από τον ποταμό Αλιάκμονα κι όχι μόνο.

 

πηγή TFG – Travel Food Greece