Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τη σημερινή μορφή του Μνημείου του Ολοκαυτώματος της Ερμακιάς και ευελπιστούμε στη συμβολή της ως αναφορά τη διαμόρφωση και ωραιοποίηση του περιβάλλοντα χώρου όπως αναφέρεται στην ολοκληρωμένη μελέτη του Γιώργο Αγγέλη, γιο του φίλου της Ερμακιάς Πολυνίκη Αγγέλη, ο οποίος τη σύνταξε αφιλοκερδώς. Προ τριετίας ο κ. Παναγιώτης Πλακεντάς την ένταξε ως Αντιπεριφερειάρχης στο πρόγραμμα της Περιφέρειας για να εγκριθεί και να υλοποιηθεί.

Από τον Πρόεδρο της Ερμακιάς Δημήτρη Σακελλάρη