Την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

 

  • Συζήτηση και λήψη απόφασης για ενέργειες του Δήμου Σερβίων, σχετικές με τις παραχωρηθείσες εκτάσεις για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων στην θέση Μάνα Νερού της κοινότητας Μεσσιανής του Δήμου Σερβίων.
  • Τροποποίηση της 35-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων σχετικά με τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων».
  • Έγκριση ψηφίσματος Συμβουλίου Κοινότητας Σερβίων για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ