Επετειακή εκδήλωση για τα «30 χρόνια ΑΝΚΟ», διοργάνωσε η διοίκηση της εταιρείας, σήμερα Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, στη Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού στην Κοζάνης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν όσοι συνέβαλαν, διαχρονικά, στην επίτευξη του έργου της ΑΝΚΟ. Η συμβολή όλων στη διάρκεια αυτής της 30χρονης πορείας ήταν ιδιαίτερα σημαντική και αναδεικνύεται σε μια πραγματική υπεραξία που έπρεπε να αναγνωριστεί μέσω της εκδήλωσης.

Θανάσης Τέγος