Τι απαντά ο Λ. Μαλούτας για το αν υπάρχει παράβαση καθήκοντος σχετικά με τα αυτοδιοικητικά πρόσωπα του Δήμου Κοζάνης, που εμπλέκονται, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, με την επένδυση φωτοβολταϊκών στη θέση “Μάνα Νερού” στη Μεσιανή.