Τελικά τι τουν χράζονταν του Μήκα τσ’ σκρόφας τα τραγούδια;
Τέζα ξι τέζα αμα ου άντρας θέλει να φκιάσ’ τ’ λουπουδιτιά τ’ θα τ’ φκιάσει;
«Αι τουμπακιάσ’ αυτού ρα»!! Τι μπορεί να προκαλέσει αυτή η φράση;
Ποιος είνι τιλικά για άμπουγμα;
Τι μπορεί να προκαλέσει ένας σεισμός;
Υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις;
Αν υπάρχουν θα δωθούν αύριο….