Τι απάντησε ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης σε σχέση με το θέμα της ενδεχόμενης παραβίασης του άρθρου 11 παρ. 6 του Κανονισμού λειτουργίας, από συγκεκριμένα μέλη του Δ.Σ. (ή συγγενών τους) που έχουν συμφέροντα στην επένδυση του έργου φωτοβολταϊκών στη θέση Μάνα Νερού στη Μεσιανή.