Μία πολύ παραγωγική συζήτηση έκανα με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Καφεζαχαροπλαστείων Κοζάνης “ΕΡΜΗΣ”, στην προσπάθειά μας για ενεργή συμμετοχή και σε αναμονή έκδοσης ενός ειδικού προγράμματος για την εστίαση στο Ν. Κοζάνης.

Διαμορφώσαμε συγκεκριμένη πρόταση με ένα μίγμα ενίσχυσης για τους ΚΑΔ 5601-5699.

Βασικό στόχο της πρότασης αποτελεί η κάλυψη των αναγκών ρευστότητας για οφειλές που έχουν ήδη οι επαγγελματίες της εστίασης αλλά και προμήθειας πρώτων υλών για έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας τους.

Επιπλέον η προμήθεια εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.

Η πρόταση προωθήθηκε αρμοδίως, στις 8-3-2021, με την προσδοκία να ληφθεί υπόψη στο υπό έκδοση ειδικό πρόγραμμα για την εστίαση.

Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στους επαγγελματίες της εστίασης για τη συνεργασία και δεσμεύομαι ότι θα ανταποκρίνομαι με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά που οι συνθήκες το απαιτούν.

Κοζάνη, 13/03/2021

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA