Εικόνες που σε πληγώνουν από τα Μπουχάρια Μικροβάλτου. Η ομορφιά κι η κατάντια.