Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας βρίσκεται στη ευχάριστη θέση να ενημερώσει  ότι  παρελήφθησαν και τέθηκαν σε λειτουργία 3 υπέρηχοι για το Μαιευτικό Γυναικολογικό τμήμα , για το Καρδιολογικό τμήμα καθώς και για το Ακτινολογικό εργαστήριο από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία ΕΣΠΑ 2014-2020

O παραπάνω προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού    θα συμβάλει στην  βελτίωση  και αναβάθμιση παροχών  υγείας προς τους πολίτες της Εορδαίας και  της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας.