Προτάσεις του Επιμελητηρίου Κοζάνης για την κατάρτιση του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.)

Κλικ εδώ