Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχεύτεσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου, επισημαίνει την σημαντικότητα αυτού του πολύτιμου αγαθού.

     Η ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ήδη από το 1992 ως μία ευκαιρία για ευαισθητοποίηση και ανάληψη δράσης για θέματα σχετιζόμενα με το νερό, συμμετέχει στην ενημέρωση του κοινού για την ανάγκη διαφύλαξης του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου και κοινωνικού αγαθού. Δυστυχώς φέτος, λόγω της πανδημίας COVID- 19, αναβάλλονται οι εκδηλώσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας.

     Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού για το 2021, όπως ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, είναι «δίνοντας αξία στο νερό». Το νερό έχει τεράστια και πολυδιάστατη αξία για τα νοικοκυριά, τη διατροφή, την κουλτούρα, την εκπαίδευση, την οικονομική δραστηριότητα του ανθρώπου και για την ακεραιότητα του φυσικού περιβάλλοντος – αξία πέραν της τιμής του. Αν παραβλέψουμε αυτή την πολυδιάστατη αξία διατρέχουμε τον κίνδυνο της κακοδιαχείρισης αυτού του αναντικατάστατου φυσικού πόρου, ο οποίος δεν είναι ανεξάντλητος. Ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 6 του ΟΗΕ ορίζει ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις αποχέτευσης. Χωρίς μία εις βάθος κατανόηση της πραγματικής, πολυδιάστατης αξίας τους νερού, δεν θα είναι δυνατή η διαφύλαξη αυτού του κρίσιμου φυσικού πόρου για όλους.

     Στις παρούσες συνθήκες, με την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης ανάπτυξης και της λελογισμένης χρήσης πόρων αλλά και της πανδημίας του ιού SARS-CoV-2, οι Δ.Ε.Υ.Α. αναμένεται να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερα, η πρόσβαση σε καθαρό νερό, ένα από τα ανθρώπινα δικαιώματα της διακήρυξης του Ο.Η.Ε. και προαπαιτούμενο για την προστασία από τη διάδοση μολυσματικών ασθενειών, την προαγωγή της υγείας του ανθρώπου και την αποφυγή πρόωρων θανάτων, αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας.

                                                                          ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.