Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€ – Τα ποσά, ανά δήμο, σε επίπεδο Π.Ε Κοζάνης.