Ώρα 20:30: Πτολεμαίδα: Έσβησαν τα φώτα, για την «Ώρα της Γης», στην κεντρική πλατεία της πόλης