Μια προσπάθεια ετών έλαβε τέλος! Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση της Αποκεντρωμενης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικης Μακεδονιας για τα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στο πλαίσιο της μελέτης «Ανάπλαση πλατείας Λασσάνη και πέριξ οδών». Το επόμενο βήμα η υποβολή της πρότασης.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Μελετών της ΔΤΥ, την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικης Μακεδονίας και το αρμόδιο Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών.