Οι “αποθήκες” γίνονται Ιατρεία. Ιατρείο Πολυρράχου πριν και μετά. Η αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας με ανθρώπινα Ιατρεία σε όλα τα «γερασμένα» χωριά μας είναι αρνητικός καταλύτης στη εξέλιξη του ύπουλου ιού. Γίνεται ναι γίνεται ανθρώπινες συνθήκες εργασίας σε όλους τους γιατρούς των χωριών μας!